Výjezdy s AED

Od měsíce února je nově naše jednotka zařazena do poplachového plánu na výjezdy s automatickým externím defibrilátorem (AED). Před zařazením členové jednotky absolvovali 8 hodinové školení se zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, při kterém museli projít důkladnou přípravou první pomoci a obsluhováním AED. V případě potřeby je AED 24 hodin k dispozici na vyžádání ZZS Kraje Vysočina. 

Rozmístění zařízeních, které disponují AED naleznete v aplikaci Záchranka