Předávání medailí

Koncem loňského roku tomu bylo právě 15 let, co naše jednotka působí v režimu JPO II/1, tedy v poloprofesionálním režimu. Za tuto dobu členové zasahovali u velké řady mimořádných událostí, které postihly nejen naše město, ale i blízké okolí. Členové jednotky odvedli spoustu dobré a záslužné práce, kdy v souladu se zákonnými předpisy a potřebami občanů, měst a obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými typy událostí. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i životy, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění.

„Starosta obce jako vrchní velitel jednotky za zřizovatele neměl k dispozici do této doby žádnou medaili k ocenění pro své členy. Za jejich aktivní přístup při plnění úkolů ukládaných jim z aktuální bezpečnostní situace v obci. A proto jsem velice rád, že k těmto účelům byla zhotovena tato medaile, jejímž účelem je oceňovat a motivovat jednotlivé členy při práci v JSDH obce a při práci na údržbě zásahové techniky.” – velitel jednotky David Partl, DiS.

Počet událostí jednotky za působení 15-ti let.

2004 – 2019 = 995 mimořádných událostí
190 Dopravních nehod
323 Požárů
365 Technických pomocí
20 Úniků nebezpečných látek
38 Požárních asistencí
25 Planých poplachů
34 Taktických a prověřovacích cvičení

Tato čísla také nesou za sebou stovky odpracovaných hodin a dokonce bych se nebál říct, že zasahujeme do řádů tisíců.