Školení první pomoci se ZZS

V listopadu ve dvou termínech absolvovala jednotka města Žďár nad Sázavou 8-mi hodinové školení první pomoci pro členy IZS se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina. Školení bylo zaměření na úlohu „First respondera“, tj. přednemocniční neodkladnou péči. 
 
V rámci kurzu byli členi jednotky seznámení se strukturou ZZS a typy výjezdových skupin v našem kraji. Poté následoval teoretický výklad kardiopulmonální resuscitaci s a bez AED (automatický externí defibrilátor), základy první pomoci u úrazů a akutních stavů.
 
V praktickém výcviku si každý člen procvičil kardiopulmonální resuscitaci s a bez AED, vyšetření ABC, obvazové a imobilizační techniky, zásady polohování, sundávání motorkářské helmy, vytahování osob z osobního auta.
 
„Za celý tento kurz děkujeme celému týmu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a hlavně instruktorům, kteří se nám plně věnovali.“ velitel jednotky.