KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

"Kdo je připraven, není překvapen."

Co je to krizové řízení?

  • Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.
  • Orgány krizového řízení jsou v rámci Kraje Vysočina: hejtman, krajský úřad, Hasičský záchranný sbor KV, Policie – Krajské ředitelství KV, starosta obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností, starosta obce a obecní úřad obce.
  • Hejtman kraje a starostové obcí s rozšířenou působností si zřizují jako svůj poradní orgán pro přípravu na krizové situace bezpečnostní radu a jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací krizový štáb. Ředitelé HZS KV a PČR – KŘ KV mají rovněž zřízen svůj krizový štáb. Starosta obce si jej může zřídit.
  • Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je koordinačním orgánem v přípravě na krizové situace ministerstvo vnitra, tj. v rámci Kraje Vysočina HZS KV.

HASIČI ☎150 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ☎155 | MĚSTSKÁ POLICIE ☎156 | POLICIE ČR ☎158 | EVROPSKÉ ČÍSLO ☎112

INFORMACE PRO OBČANY

COVID-19 V ČR - INFORMACE PRO OBČANY
Houká siréna a nevíte co se děje ?
BLACKOUT - co je to a jak se připravit
Jaká nebezpeční hrozí městu
  • Preventivně výchovná činnost je zaměřena na přípravu obyvatelstva s cílem předcházet nežádoucím jevům, nebo jejich zmírnění a dále na chování obyvatelstva při mimořádné události nebo krizové situace.
  • Rizika a nebezpečí na nás číhají doslova na každém kroku. Je velmi důležité o nich vědět, umět je předvídat a umět se jim vyvarovat nebo si s nimi poradit, v případě ohrožení. Každý z nás by měl vědět, jak se správně zachovat v případě požáru, dopravní nehody, bouřky, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod.
  • Lidstvo od počátku své existence zápasí s živelným působením přírodních sil.  Ohrožují nás požáry, záplavy, zemětřesení, sopečné výbuchy, laviny, vichřice, tornáda, tsunami apod. Vědeckotechnický pokrok přinesl další velká nebezpečí vzniku mimořádných událostí. Jsou jimi zejména hromadná neštěstí v dopravě, úniky nebezpečných látek, výbuchy, teroristické akce apod.
  • Dnešní svět není bezpečnější a klidnější než býval v minulosti. Je neustále ohrožován řadou rizik a nebezpečí, která mohou nastat kdykoliv a kdekoliv, a to obvykle v tu nejméně vhodnou dobu a když to nejméně očekáváme. Je proto důležité být připraven

HASIČI ☎150 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ☎155 | MĚSTSKÁ POLICIE ☎156 | POLICIE ČR ☎158 | EVROPSKÉ ČÍSLO ☎112