Ohlášení plánovaného pálení

V souvislosti s mnoha planými výjezdy jednotek požární ochrany v celém Kraji Vysočina apelujeme na občany, aby jakékoli pálení větví i opékání párků na zahradě ohlásili přes webový portál níže.

Vyplnění formuláře zabere minutu a ušetří spoustu času a problémů Vám, i zasahujícím jednotkám. 
I naše jednotky mají zkušenosti s neohlášením pálení, často zavolají na linku 150 pouze kolemjdoucí, kteří vidí z dálky kouř z lesa či zahrady.

ZAEVIDOVAT PÁLENÍ 

Jestliže budete mít pálení nahlášené a někdo zavolá na linku 150, že vidí kouř z určitého místa, bude Vám volat operační důstojník na vyplněné údaje, zda-li se jedná o Vaše pálení a máte oheň pod kontrolou. V případě, že pálení neohlásíte, může nastat situace zobrazená níže na obrázku, kdy k nenahlášenému pálení pod kontrolou vyjely 4 jednotky s cca 30 hasiči z řad profesionálních a dobrovolných jednotek.

Požární jednotky přivolané k neohlášenému pálení větví. Volající viděl z dálky kouř.

V České Republice je zavedený centrální systém na ohlašování plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Na internetové stránce lze zadávat pálení bez registrace v případě, že budete ohlašovat pálení výjimečně. 

Jste vlastníci nebo správci lesa, ovocného sadu, nebo se zabýváte čištěním porostů a spalujete rostlinné zbytky – pak pro Vás je určena registrace do aplikace Pálení.

Po registraci můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc, pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha, budete o zákazu pálení informováni na Váš kontaktní email.

ZAEVIDOVAT PÁLENÍ