Školení: Vybavení + požáry

V sobotu 26. srpna 2023 se jednotka školila pomocí vytažených papírků z helmy na vědomosti, o uložení věcných prostředků k zásahům v zásahových vozidlech nebo v garáži jednotky. 

Následně proběhlo školení na práci s hasícím a útočným D hřebem, který jednotka vozí s sebou v prvním výjezdovém vozidle. Jednotka pracovala s vědomosti získané z D programu ze stanice HZS Beroun, kdy lze využít hřeby na hašení lesním požárů, ale také k požáru objektů. Hřeby lze zarazit do dveří a chladit prostor za nimi. Bylo názorně ukázano chování trysek těchto dvou hřebů.

Dále jednotka pracovala s hadicemi D, které při smotání do smyčky lze zaplnit na místě před rozbalením a při následném hašení se hadice postupně „odlupuje“. Byl vyzkoušen také vodní monitor s kombinovanou proudnicí, který lze využít při delších požárech například seníků nebo domů. 
Nositelé dýchací techniky splnili pravidelné vydýchání láhví a použití tohoto nosiče. Byla vyzkoušená vyváděcí maska ze zakouřených prostor, který má každá z průzkumné dvojice z vozidla na přístroji. Vyzkoušela se také vyváděcí maska s filtrem.