Školení – první pomoc, práce s defibrilátorem

V pátek 10. března 2023 absolvovala půlka jednotky školení ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku Zdravotnické záchranné služby u nemocnice v Jihlavě. 
Školení bylo zaměřené na první pomoc při popáleninách, úrazech, krvácení apod. V praktické části byli členové proškoleni na koordinaci činností při resuscitaci zraněného společně s použitím defibrilátoru a vdechováním. 
Dalším tématem praktické výuky byla práce se zraněným motorkářem, sundáním helmy a následným nasazením krčního límce. Krční límce také trénovali při nasazení zraněnému při dopravní nehodě vozidel.

Dále byly členi proškoleni na činnosti se záchrannou službou, například asistenci při nasazování pánevní dlahy a dalším činností. 

Jednotka je předurčená na dopravní nehody a zásahy a defibrilátorem AED ve spolupráci se ZZS, proto musí členi absolvovat každoročně zdravotní školení.

Druhá půlka skupiny bude proškolena 31. března 2023.