Stavění zámeckých vánočních stromků

V sobotu 26. listopadu 2022 jednotka pomáhala stavět vánoční strom na 3. nádvoří zámku Kinský. Jednotka pomocí traktoru, lan a vypůjčeného teleskopického manipulátoru zvedla vánoční strom do středu kašny.

Vánoční stromeček jednotky a sboru zámeckých hasičů byl ozdoben v sobotu 3. prosince 2022 před hasičskou zbrojnicí i náhonu.