Uctění památky zesnulým hasičům

Jednotka města se zapojila společně se starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA a místostarostkou Mgr. Ludmilou Řezníčkovou do pietního aktu uctění památky dvou zesnulých dobrovolných hasičů z města Korýčany při výbuchu rodinného domu 15.září 2021 v Korýčanech.

Jednotka a vedení města uctily jejich památku minutou ticha a rozblikanými zásahovými vozidly před hasičskou zbrojnicí.

Zapojit se můžete i Vy, byla vyhlášena veřejná sbírka na pomoc lidem zasažených výbuchem:

https://www.pozary.cz/clanek/250468-charita-kromeriz-ve-spolupraci-s-mestem-korycany-vyhlasila-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-zasazenym-vybuchem-rodinneho-domku-v-korycanech/