Ovládání plavidla, záchrana a sebezáchrana na tekoucí vodě

Příspěvek od Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů:

Dne 10. a 11. září 2021 proběhl ve vodáckém kanále v Roudnici nad Labem výcvik  „Ovládání plavidla, záchrana a sebezáchrana na tekoucí vodě“. Tento výcvik proběhl pod záštitou Vodní záchranné služby ČČK Ústí nad Labem. Výcviku se zúčastnilo 8 jednotek sboru dobrovolných hasičů (Ždár nad Sázavou, Vestec, Štětí, Pošovice, Polepy, Klapý, Hrobce, Benešov nad Ploučnicí) a městská policie z Ústí nad Labem v celkovém počtu 38. účastníků.

Samotný výcvik byl rozdělen do dvou bloků. První den, respektive podvečer byl věnován teorii –  používání bezpečnostních a ochranných prostředků, pozice na člunu a povely. Následovala cca 1 hod. praxe, která se zaměřila na ovládání plavidla na klidné vodě, obrácení převrženého raftu a nasedaní do raftu z vody. Zde se účastníci utvrdili, že ovládání raftu je týmová práce, že loď má minimálně jednoho a maximálně jednoho “kapitána”. Přes “divoký” začátek, se jednotlivé posádky nakonec slušně sehrály a byly připravené na druhý den.

Ten začal krátkou teoretickou částí, která popisovala hydrologii tekoucích vod. Potom začala ta pravá “zábava”. Výhodou roudnického kanálu je, že se zde dá korigovat množství vody, která do kanálu přitéká. Díky tomu mohl výcvik začít nácvikem brodění, pohybem zachraňujících v proudu, byla možnost si vyzkoušet chování vody ve vodním válci.

Po této “zahřívací disciplíně” následovala pro některé nekonečná pasáž v podobě sebezáchrany, pohyb / plavba v proudu (bez raftu), příčné překonávání proudu. Zde si někteří cvičící opravdu sáhli na dno a Labe přišlo o několik litrů vody (potom co je vypili). Pár jedinců výcvik vzdalo, někteří další k tomu neměli daleko, ale skvělí instruktoři jim dodali odvahy a další síly k pokračování.

Po této opravdu náročné fázi výcviku následovalo samotné splouvání kanálu na raftech, jeho ovládání, využívání tišin a vracáků. Toto už nebylo tak fyzicky namáhavé, ale po předchozí fázi už toho pro některé bylo vydání z posledních sil.

Následovalo krátké shrnutí výcviku, společné fotka, sbalení materiálu a odjezd domů.

Myslím si, že výcvik splnil to co bylo od něho očekáváno. Členové JSDH si vyzkoušeli co je voda za živel, získali k ní respekt a lehce “ochutnali” jak se v ní chovat.

Z jednotky města Žďár nad Sázavou se zúčastnili 2 členi.