Pořízení dezinfekčního přístroje Swingfog SN 50

Žďárská dobrovolná jednotka pořídila díky městu Žďár nad Sázavou – Krizovému řízení, nový dekontaminační termogenerátor na dezinfekci virů a bakterií. Termogenerátor bude používán na dezinfekci vnitřních prostor budov a objektů města. Hlavně se tímto strojem budou dezinfikovat všechna školská, kulturní, sociální zařízení (domovy klidného stáří a domovy s pečovatelskou službou), úřední budovy města atd… dle potřeby zřizovatele jednotek – Města Žďár nad Sázavou.
 
Stroj vytváří velmi malé kapičky o velikosti 15-30 mikrometrů a tímto vytváří mlhu. Díky tomu se spotřebuje méně dezinfekce a ta se dostane i do nejzazších míst. Tímto způsobem je možno dezinfikovat prostory jakékoliv velikosti a tvaru.
 
Princip zařízení: 
Ve spalovací komoře se zapálí směs benzínu se vzduchem a způsobí, že sloupec plynu v rezonátoru vibruje při frekvenci přibližně 90krát za sekundu. Vytvoří se vysokorychlostní proud vzduchu, do kterého se na konci rezonátorové trubice vstřikuje dezinfekční kapalina, která se rozdělí na jemné aerosolové kapičky a vytvoří mlhu. 
 
Hlavní výhody: 
– rychlost – velmi efektivní zařízení, které zvládne vydezinfikovat 2,5 – 5 tisíc m² za hodinu
– kvalita – stroj vytvoří mlhu, která pronikne všude 
– snadné použití – prostory se nijak pro zákrok nemusí připravovat