Požár restaurace Nové Veselí

V pátek 5. prosince 2020 v 0:30 hodin vyjela jednotka na druhý stupeň poplachu k požáru restaurace v obci Nové Veselí. Požár zasáhl celé druhé patro včetně střechy. Naše jednotka dopravovala vodu do automobilové plošiny HZS a likvidovala požár z ní. Dále rozebírala konstrukce pro dohašení požáru. K hledání ohnisek používala vlastní termokameru Dräger. Po lokalizaci požáru jednotka navážela vodu do požární nádrže z Veselského rybníka. 

Na likvidaci požáru zasahovalo celkem 6 jednotek – HZS Kraje Vysočina, JSDH Bohdalov, JSDH Nové Veselí, JSDH Ostrov nad Oslavou, JSDH Radostín nad Oslavou a jednotka požární ochrany města Žďár nad Sázavou.

Více podrobností o zásahu

Cesta k zásahu