Technické pomoci – následky bouřky

Přes naše město a okolí se přehnala dešťová bouře s velkou intenzitou deště 14. června 2020, ta způsobila problémy jako zatopené sklepy, zatopené areály. 

Jednotka byla povolána na čerpání vody ze sklepa v městské obci Stržanov v 10:42 hod. a čerpání vody prováděla až do desáté hodiny večerní.

Jednotka čerpala vodu v městských částech vodu ze sklepa a v prostorách před garáží, pomáhala JSDH Polnička s čerpáním areálu Vagon Express v Polničce. 

Velitelský automobil společně se zaměstancem města z oddělení požární prevence a krizového řízení prováděla monitoring vodních toků a mapování následků bouřky ve městě a okolí. 

Druhý den jednotka odstraňovala následky bouře, odstraňovala kmeny a větve zachycené v jezech a u mostů.

Čerpání zatopeného areálu Vagon Express v Polničce.
Čerpání zatopeného areálu Vagon Express v Polničce.
Čerpání vody ze zatopené garáže v rodinném domě v Polničce
Zatopená cyklostezka u Zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou.
Zatopená cyklostezka u Zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou.
Zatopenou cyklostezku jednotka uzavřela páskou pro veřejnost. Následný den pásku odstranila.
Jednotka podruhé za den čerpala vodu ze zatopených prostor v městské části Klafar.