Technická pomoc – čištění komunikace Veselíčko

Jednotka vyjela na pomoc při čištění pozemní komunikace druhé jednotce města Veselíčko, na výjezdech z obce směrem na Jámy a na Mělkovice. Jednotka Veselíčko odstranila nánosy zeminy na pozemní komunikaci pomocí košťat a lopat. Jednotka ze Žďáru nad Sázavou pomocí vysokotlakých proudů opláchla komunikaci. Při provádění prací byly pozemní komunikace uzavřeny.