Cvičný požár kostela sv. Prokopa

V sobotu 16. listopadu 2019 navečer se uskutečnilo taktické cvičení jednotek požární ochrany na kostel sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. Jeho námětem byl simulovaný požár kostelní věže, kdy od montážních prací došlo k zahoření prachu a požár následně zasáhl celou věž. Cvičení bylo připraveno ve spolupráci mezi Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Žďár nad Sázavou a  European Rescue Academy, z.s.

Příjezd 1. výjezdového vozidla JSDH Žďár nad Sázavou
Cvičení bylo zahájeno v šestnáct hodin ohlášením na tísňovou linku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, s tím že byl spozorován vycházející kouř z kostelní věže a na místo události byly okamžitě vyslány jednotky požární ochrany. Jako první přijela k místu události místní jednotka Žďár nad Sázavou – Zámek a další jednotky se postupně sjížděly pod kostel od Havlíčkova náměstí. Hasiči nejprve provedli průzkum v dýchací technice a pomocí vyváděcích masek vyvedli dva dělníky z kostelní věže a nasadili jeden útočný proud. Následně velitel zásahu nechal zřídit dálkovou dopravu vody a byly vyzkoušeny hydranty v okolí kostela jestli dostačují pro zásobování hasební vodou pro zasahující jednotky.  Bylo zřízeno čerpací stanoviště u řeky Sázavy a hadicové vedení bylo vedeno po schodišti kolem Tvrze ke kapli sv. Barbory, kde bylo napojeno na cisternovou automobilovou stříkačku a proběhla zkouška dopravy vody za určitého tlaku na ochoz věže. Součástí cvičení byla i zkouška průjezdnosti a ustavení požární techniky v okolí kostela, kterou jsme si vyzkoušeli, kam až se dostaneme. Vlivem hasebního zásahu bylo možné ohrožení vodou cenných děl a kulturních památek a proto druhé družstvo žďárské jednotky provedlo ochranu oltáře a soch uvnitř kostela. Vše probíhalo dle plánů Evropské záchranářské akademie, které naši členové sami zpracovávají.
 
 
Příjezd 2. výjezdového vozidla JSDH Žďár nad Sázavou
Na závěr proběhlo vyhodnocení zásahu a byly probrány možné postupy jak ochraňovat historické památky. Smyslem tohoto cvičení nebylo jen vyzkoušet akceschopnost jednotek, ale také připravenost objektu a odhalit případné komplikace a to se nám tímto cvičením podařilo. 
 
Kromě zúčastněných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Hamry nad Sázavou – Najdek, Ostrov nad Oslavou, Žďár nad Sázavou – Veselíčko a Žďár nad Sázavou – Zámek nad celým cvičení dohlíželi zaměstnanci městského úřadu (památkový odbor a odbor krizového řízení), dále vedení města a hlavním pozorovatelem byla vedoucí požární ochrany památek z Národního památkového ústavu v Praze
Příjezd JSDH Hamry nad Sázavou – Najdek
JSDH Ostrov nad Oslavou