Výjezdy v průběhu horáckého džbánku

O prázdninách od 9. – 10. srpna se konal v prostorách areálu zámku 37. ročník Horáckého džbánku pořádaný Kulturou Žďár nad Sázavou. V průběhu tohoto hudebního festivalu vyjela jednotka k jedné dopravní nehodě se zraněním, dvou požárům a jedné technické pomoci.

V pátek 9. srpna 2019 v 17:27 hod. vyjela jednotka na požár dřevní štěpky do areálu Ave, na ulici Jihlavská, kde jednotka pomocí dvou D proudů hasila dřevní štěpku vyvezenou nakladačem.

Cesta k zásahu

V sobotu 10. srpna 2019 v 7:29 hod. vyjela jednotka na technickou pomoc opět do areálu Ave na ulici Jihlavská, kde jednotka prováděla dohašení dřevní štěpky, kterou vyvážel nakladač. Čerpací stanoviště zabezpečila druhá jednotka města z Veselíčka.

V sobotu se také jednotka zúčastnila uctění památky nedožitých 100 let čestného velitele jednotky a nestora hasičů Karla Herolda, v Bazilice Nanebevzetí panny Marie v zámku Kinských. Celou akci zabezpečil Bítešský okrsek, který nechal zhotovit medaili Karla Herolda. Po přečtení detailně zpracovaného životopisu o Karlu Heroldovi a bohoslužbě byla předány medaile synům Karla Herolda. Následně proběhlo položení kytice na jeho hrob společně se zámeckým sborem a poté s ostatními účastníky. Při začátku průvodu k hrobu byl jednotce vyhlášen poplach na dopravní nehodu.

V sobotu 10. srpna 2019 v 16:10 hod. odjela jednotka z průvodu k hrobu na dopravní nehodu se zraněním do obce Polnička, vozidlo po nehodě skončilo na střeše. Jednotka po příjezdu pomohla zdravotnické záchranné službě s naložením zraněné osoby do sanitky. V průběhu zásahu také jednotka řídila provoz na pozemní komunikaci. (Článek)

Cesta k zásahu

V neděli 11. srpna 2019 ve 22:55 hod. vyjela jednotka na požár EPS (elektronické požární signalizace) do firmy Teleflex na ulici Jamská, kde více čidel zaznamenalo kouř na chodbě a v prostorách firmy.