Požár dřevního odpadu

Cesta k zásahu

V pátek 9. srpna 2019 v 17:27 hod. vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Kraje Vysočina na požár dřevního odpadu ve Žďáře nad Sázavou na ulici Jihlavská. Jednotka HZS KV pomocí vysokotlakého proudu provedla prvotní uhašení požáru, poté bylo rozhodnuto o rozebrání kupy odpadu pomocí nakladače z důvodu zvyšující se teploty kupy a překročení teploty samovznícení materiálů. Naše jednotka pomocí dvou proudů C prováděla dohašení vyváženého materiálu. 

Jednotka společně se správci objektu prováděla přes noc kontroly.

Z důvodu dalšího zahoření již vyvozeného materiálu a stoupání teploty materiálu na kupě probíhalo další dohašení a rozebírání kupy odpadu v sobotu 10. srpna 2019 od 7:29 hod. Jednotka prováděla dohašení pomocí dvou proudů C a povolaná druhá jednotka Města Žďár nad Sázavou – Veselíčko prováděla čerpání vody pomocí přenosné požární stříkačky 12.