Rozšíření automobilní techniky

V prvním čtvrtletí tohoto roku byl jednotce požární ochrany města (dále JPO) předán do užívání nový velitelský automobil Dacie Duster, který doplnil vozový park JPO města.

Po několika neúspěšných pokusech o získání státní dotace na pořízení nového dopravního automobilu (vzhledem k nastaveným dotačním podmínkám), bylo radou města schváleno pořízení nového vozidla z vlastního rozpočtu JPO na základě tohoto koncepčního řešení.

 

Vozidlo po nástřiku barvy, bez polepů.

Dopravní automobil Ford Tranzit byl dislokován v místní části města Žďár nad Sázavou – Veselíčko, kde bylo již neúnosné a finančně nákladné udržovat dosavadní dopravní automobil AVIA.  Jednotka Veselíčko je zařazena do kategorie JPO V, od loňského roku se školí společně s jednotkou města JPO II a tudíž je používána jako posilová jednotka, kdy její členové dokáží plnohodnotně zastoupit členy jednotky JPO II. Z tohoto důvodu bylo nutné, aby na Veselíčku bylo k dispozici odpovídající vozidlo pro plnění úkolů JPO, např.

Nový automobil je určen pro plnění úkolů JPO, např. doprava posil do místa zásahu, střídání zasahujících členů jednotky a jejich zásobování, evakuace obyvatel, výcvik jednotky, významné soutěže v požárním sportu apod.

Velké poděkování patří panu Josefu Šulcovi (krizové řízení a požární ochrana města), který se významně podílel na výběru a pořízení tohoto automobilu a také hlavně vedení města, které nám tuto koncepci schválilo a významně podporuje činnost a výcviky svých jednotek.