Nové protichemické obleky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Žďár nad Sázavou si na začátku měsíce března pořídila od firmy Dräger dva nové ochranné protichemické obleky Dräger CPS 6900.

Tyto obleky nahradili doposud používané protichemické obleky OPCH – 90 PO, kterým po 15-ti letech skončila jejich životnost a nyní budou požívány pouze k výcvikům a ukázkám. Pořízení ochranných obleků v hodnotě téměř 70.000,- Kč bylo hrazeno z vlastního rozpočtu JPO města.

Ochranný protichemický oblek Dräger CPS 6900 chrání zasahující hasiče proti nebezpečným plynům, aerosolům, kapalinám i prachu. Materiál z něhož je vyroben se vyznačuje velmi dobrou mechanickou odolností