Požár kulturního domu

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 proběhlo prověřovací cvičení na kulturní dům v obci Veselíčko. Tématem cvičení byl výbuch kotle s jednou zraněnou osobou. Cvičení mělo prověřit akceschopnost jednotek města a jejich součinnost.

Na místo události se dostavil i starosta města Žďáru nad Sázavou Ing. Martin Mrkos, který nevěděl, že se jedná o cvičení. Toto cvičení bylo utajované pro členy jednotek a zároveň i pro vedení města.

Jednotky dorazily na místo události téměř ve stejný čas, provedli tedy odpojení elektrické energie a zastavení přívodu plynu do budovy. Průzkumná skupina v dýchací technice nalezla zraněnou osobu a vyvedla z budovy k ošetření. Další průzkumná skupina pomocí vysokotlakého proudu hasila požár způsobený výbuchem kotle. Po skončení cvičení jednotky přirozeně ale i nuceně odvětrali zakouřené prostory.

Cvičení probíhalo pod dohledem odpovědného pracovníka za požární ochranu města.