Jaká rizika hrozí městu Žďár nad Sázavou

Hrozby na území ORP Žďár nad Sázavou
Přehled možných hrozeb na území ORP:

 • Narušení dodávek elektřiny
 • Narušení dodávek plynu
 • Narušení dodávek tepla
 • Narušení dodávky pitné vody z vodního zdroje Vír a Mostiště
 • Vznik povodně velkého rozsahu v důsledku abnormálního stavu vody na řece Sázavě
 • Vznik povodně velkého rozsahu v důsledku abnormálního stavu vody na řece Oslavě
 • Vznik povodně velkého rozsahu v důsledku abnormálního stavu vody na řece Svratka
 • Vznik zvláštní povodně narušením hráze VD Pilská, Strž, Staviště
 • Sněhová kalamita na silnici č. I/18 Nové Dvory – Štěpánov nad
 • Svratkou
 • Sněhová kalamita na silnici č. I/37 Vojnův Městec – Velká Bíteš
 • Sněhová kalamita na silnici č.II/350 Žďár nad Sázavou – Svratka
 • Vichřice
 • Lesní požáry v prostorech s rozsáhlými lesními plochami
 • Epizootie – hromadné nákazy zvířat
 • Hrozby z území jiného ORP nebo kraje

Přehled možných hrozeb z území jiného ORP nebo kraje

 • Radiační havárie JE Dukovany