BLACKOUT

Blackout je rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie na velkém území po dobu několika desítek hodin nebo i dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takovýto výpadek může nastat například v důsledku vzniku přírodních mimořádných událostí (záplavy, vichřice, extrémní teploty), technických a technologických havárií (výroba, distribuce, řídicí systémy), úmyslným jednáním člověka (vandalismus, teroristický útok) nebo neúmyslným jednáním člověka (koncentrace obyvatel do aglomerací a extrémní spotřeba elektrické energie v jenom místě).

Vzhledem k propracovanému bezpečnostnímu systému se jeví jako nejpravděpodobnějším důvodem vzniku rozsáhlého výpadku elektrické energie souběh několika významných příčin najednou. V ČR může výpadek elektrické energie nastat v případě, kdy se přebytečná elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů ze severu Německa dostává do center odběru v jižních částech Evropy i přes přenosovou soustavu ČR buď přímo, nebo přes Polsko. V případě náhlého nárůstu produkce elektřiny, tak může dojít k přetížení soustavy a následně k rozsáhlému výpadku dodávek elektřiny.

Krizová situace v důsledku výpadku elektrické energie nevzniká hned, ale vyvíjí se v čase. Vzhledem k jeho délce lze trvání výpadky zásobování elektrickou energií rozdělit do tří kategorií:

 • Dropout – milisekundový výpadek způsobený dočasnou poruchou na elektrickém vedení. Napájení se zpravidla automaticky obnoví.
 • Brownout – pokles napětí, které způsobuje utlumení světel.
 • Blackout – závažnější výpadek celkovou ztrátu napájení v určité oblasti. Může trvat od několika minut do několika týdnů – v závislosti na příčině či konfiguraci elektrické sítě. Specifickou vlastností blackoutu je skutečnost, že dopady na okolí jsou mnohem větší než škody na zařízení. Příčinou jsou domino efekty šíření krizové situace. Blackout je sled velmi rychlých událostí vzniklých v elektrizační soustavě. Příčinou vzniku blackoutu bývá špatné zvládnutí nabídky a poptávky po elektrické energii. Vzniká během několika málo sekund.

Pokud se jedná o lokální výpadek (např. obce), popř. je-li dodávka elektrické energie obnovena v řádu několika desítek minut až hodin, o tzv. blackout se nejedná. Dobu trvání do obnovy dodávky energií není možné přesně předvídat.

Za obnovu napájení z distribuční soustavy je odpovědný provozovatel distribuční soustavy. Obnova provozu distribuční soustavy je možná až po obnově provozu přenosové soustavy.

Standardy obnovy v ČR:

 • 12 hodin pro napěťovou úroveň nad 1kV (v Praze 8 hodin)
 • 18 hodin pro napěťovou úroveň do 1 kV (v Praze 12 hodin)

Při vyhlášení stavu nouze uvedený standart neplatí. Při stavech nouze nemá zákazník ze zákona nárok na finanční náhradu za nedodržení standardů.

Dopady blackoutu na běžný život obyvatel

V případě blackoutu nebude možné využívat celou řadu zařízení, které jsou přímo závislé na dodávkách elektrické energie a nejsou současně zálohovány náhradními zdroji energie (dieselagregáty, bateriemi atp.).

V počáteční fázi přerušení dodávek elektrické energie nefungují:

 • všechna zařízení, která ke svému provozu potřebují dodávku elektrické energie,
 • běžné osvětlení,
 • zařízení budov (výtahy, elektrické otevírání dveří, garážových vrat atp.),
 • dopravní zařízení (světelná signalizace na křižovatkách, zabezpečovací zařízení na vlakových přejezdech),
 • bankomaty, nebude možné uskutečnit nákupy v obchodech s elektronickou evidencí prodeje, platby kartou,
 • většina čerpacích stanic pohonných hmot,
 • hromadná doprava (vlaky, tramvaje, trolejbusy).

V řádu několika hodin výpadku elektrické energie zjistíte, že dochází k problémům v oblastech:

 • dodávek pitné vody,
 • dodávek plynu a tepla,
 • dostupnosti signálů mobilních operátorů,
 • nefunkčnosti datových sítí,
 • pevných linek,
 • svozu odpadu.

V řádu desítek hodin bude docházet k dalším významným potížím:

 • v oblasti zásobování (potraviny, léčiva, pohonné hmoty, atp.),
 • v oblasti komunikace (omezený přístup k ověřeným informacím),
 • poskytování služeb občanům u jednotlivých úřadů,
 • v oblasti bezpečnosti (narušování veřejného pořádku).

Co dělat během výpadku proudu

Blackout je rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie na velkém území po dobu několika desítek hodin nebo i dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takovýto výpadek může nastat například v důsledku vzniku přírodních mimořádných událostí (záplavy, vichřice, extrémní teploty), technických a technologických havárií (výroba, distribuce, řídicí systémy), úmyslným jednáním člověka (vandalismus, teroristický útok) nebo neúmyslným jednáním člověka (koncentrace obyvatel do aglomerací a extrémní spotřeba elektrické energie v jenom místě).

Pokud se jedná o lokální výpadek (např. obce), popř. je-li dodávka elektrické energie obnovena v řádu několika desítek minut až hodin, o tzv. blackout se nejedná. Dobu trvání do obnovy dodávky energií není možné přesně předvídat.

V případě výpadku elektrické energie:

 • Používejte pouze baterku pro nouzové osvětlení; v případě použití svíček, hrozí nebezpečí vzniku požáru.
 • Vypněte a odpojte všechna zařízení, domácí vybavení (klimatizační zařízení) nebo elektroniku, kterou doma používáte.
 • Nechte jednu lampu/světlo zapnuté, abyste měli okamžitou odezvu, až se obnoví dodávky elektrické energie.
 • Poslouchejte místní stanici kvůli aktualizovaným informacím, sledujte zprávy, které obdržíte do schránek.
 • Ponechte lednice a mrazáky uzavřené, aby se potraviny nekazily.
 • Používáte-li léky, které vyžadují chlad, doporučuje se dát do lednice láhve s vodou, která dokáže udržet chlad déle a léky mohou být v ledničce i několik hodin
 • Používejte mobilní telefon pouze pro případ nouze, volejte 112, 150, 155, 156 a 158 pouze při stavu ohrožení života, při potížích s voláním na číslo 112 je vhodné vyjmout SIM kartu z telefonu.
 • Omezte cestování na nezbytně nutné, a to především autem, dopravní signalizace při výpadku nebude funkční a hrozí dopravní kolaps.
 • Nespouštějte elektrocentrály uvnitř uzavřených prostor – při jejich použití připojte zařízení, která chcete napájet, přímo do zásuvek elektrocentrály; nepřipojujte elektrocentrálu k elektrickému systému domu.
 • V zimním období se dobře oblečte, zvolte vhodné oblečení. Netopte přístroji, které jsou určeny k venkovnímu použití – hrozí otrava oxidem uhelnatým.
 • V horkých dnech nepodceňujte možnost dehydratace – pijte vodu z ověřeného zdroje (nejlépe vodu balenou).
 • Hygiena – snažte se v rámci možnosti udržovat hygienu s ohledem na ostatní.

Jak se připravit na Blackout

Připravte si základní potřeby, jako:

 • baterie,
 • svítilna,
 • přenosné rádio,
 • zásoby vody,
 • zásoby trvanlivých potravin, konzervy a zavařeniny (např. masové a zeleninové), sušené maso, trvanlivé mléko, sušenky, čokoláda, energetické tyčinky, sušené ovoce, oříšky, cukr, med, sirup, apod.,
 • plynový (lihový) vařič,
 • hygienické prostředky, jednorázové vlhčené ubrousky, desinfekční gel na ruce, desinfekční prostředek savo.
 • Používáte-li počítač, je třeba pravidelně zálohovat data a operační systémy.
 • Udržujte nádrž vašeho auta alespoň z poloviny plnou.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.

Domácí zvířata v případě evakuace:

 • Kočky a malé psy vezměte s sebou v uzavíratelné přepravce, větší psy na vodítko s košíkem.
 • Exotická zvířata, která vydrží delší dobu bez krmení, naopak dobře zabezpečte a nechte je doma.

Zabezpečení domu v případě evakuace

 • Uzavřete všechny přívody energie, plynu a vody (hlavními jističi).
 • Dobře zavřete okna a dveře.
 • Vyprázdněte chladničku a mrazničku, výrobky, které rychle podléhají zkáze, zlikvidujte na určené místo.
 • Zabezpečte byt nebo dům proti zlodějům.
 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.

Zdroj článku Bezpečnost Prahy