Školení: DZP Zámek Kinský

V neděli 10. března 2024 proběhlo 2 hodinové školení na téma Dokumentace ke zdolávání požárů (DZP) v areálu zámku, který vypracovala naše jednotka.

Prezentace obsahovala seznámení s vytvořenými plány a výkresy pro orientaci v nich. Dále proběhlo seznámení s objekty na zámku a jaká nebezpečí hrozí při mimořádné události. 

Dále prezentace obsahovala stručné projití každého objektu a popis jak jeho využití, tak zvláštností a nebezpečí. Dále se také prezentovali příjezdové požární cesty v případě mimořádné události ke každému objektu. 

Další částí školení bude osobní prohlídka objektů spolu s orientací v kartách DZP.