Cvičení: Osoba propadnutá ledem

V neděli 4. února 2024 proběhlo cvičení jednotky na záchranu osoby propadnuté ledem na Horním rybníku ve Žďáře nad Sázavou. 

Členové jednotky o cvičení nebyly informováni, jednalo se také o prověření připravenosti členů na tyto zásahy. Jednotka má ve výbavě 2 suché obleky na tyto události, jeden je připravený k okamžitému oblečení v šatně jednotky a druhý je zabalený pro oblékání v cisterně po cestě. 

K provedení cvičení na ledové ploše byla využita plovoucí figurína, jednotka se na cvičení dostavila s prvovýjezdovou cisternou CAS 15 a velitelským automobilem Duster s chemicko-technickým člunem osazený člunem.

Po příjezdu se členi v suchých oblekách doplazili po ledě k figuríně a provedli pomocí lana stažení na břeh, kde proběhlo vytvoření tepelného komfortu a prvotní ošetření. Poté se tato akce využila k proškolení nových členů, kteří byly v těchto suchých oblekách. Vyzkoušeli si metody, které trénujeme také v létě – vytažení osoby z vody.