Ukázka pro mladé hasiče na besídce

V neděli 10. prosince 2023 jednotka společně se starostou sboru Markem Entlicherem připravila pro mladé hasiče program na jejich besídce. Členové jednotky se starostou sboru předvedli dětem použití hasicích přístrojů, ukázku správného uhašení hořícího oleje vlhkou utěrkou, ale také co se stane, pokud budou hořící olej hasit vodou. Následně si mladí hasiči mohli vyzkoušet použití hasicích přístrojů.