Pro občany: Shazování ledů ze střech

Jako tomu bylo v minulých letech, tak i letos se občané města mohou na nás obracet o pomoc při shazování sněhových převisů ze střech. Tato služba je pro všechny zdarma, takže senioři se nemusí bát, že by jsme jim vystavovali fakturu. V případě potřeby se mohou občané obracet na jedno z těchto tel. čísel: 777 019 932; 607 906 404; 737 527 123

V pracovních dnech probíhá shazování sněhu v odpoledních hodinách. O víkendech kdykoli. 

(v krajní nouzi je možné se obrátit i na pracovníka městského úřadu, který má na starosti krizové řízení a PO města pana PhDr. Mgr. Jaromíra Pospíchala tel. 778 528 636).