Monitoring vodních toků města

V sobotu 15. dubna 2023 jednotka prováděla monitoring vodních toků a kontrolu splavů, zda-li v nich nejsou předměty. Průzkum byl prováděn velitelským vozem po dvoudenním dešti.

Pilská nádrž
Hráz Bránského rybníka
řeka Sázava u cyklostezky
Splav pod Klafarským mostem
Sázava u Farčat
Splav Konventského rybníka