Monitoring města po bouřce

Jednotka na žádost Městského úřadu vyjela v průběhu bouřky na monitoring města 8. července 2021.

Jednotka po městě kontrolovala odtok vody z pozemních komunikací do kanalů, odstraňovala popadané větve.

 

Na ulici Drátenická v městské části Klafar jednotka uvolnila 5 ucpaných kanálů, vyčistila zanesené koše. Po odtečení vody jednotka pomocí D proudu a vysokotlakého proudu provedla oplach pozemní komunikace po nánosech bahna.