Požár lisu Lidl a technické pomoci Žďár nad Sázavou

Ve středu 3. února 2021 ve 13:14 hod. vyjela jednotka společně s Hasičským záchranným sborem na požár v lisu na papíry. Požár byl uhašen před příjezdem jednotek pomocí Přenosných hasicích přístrojů. Jednotky prováděly odvětrávání zakouřené místnosti a následně celé prodejny Lidl, ve Žďáře nad Sázavou 4 na ulici Neumannova.

Na druhou událost vyjela jednotka v 17:25 hod. na technickou pomoc – dezinfikování společných prostor Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 1 na ulici Žižkova.

Třetí událost následovala ihned po ukončení dezinfekce, jednotka projížděla Velitelským automobilem vodní toky ve Žďáře nad Sázavou a prováděla monitoring těchto toků na žádost člena krizového štábu.