Dezinfekce prostor ve městě

Jednotka města v nouzovém stavu dezinfikuje na příkaz Krizového štábu města veřejné prostory,  kde se shlukuje v rámci vládních opatření větší počet osob, tj. zastávky a nádraží.

Jednotka prováděla dezinfekci ve středu 21. října a v úterý 6. listopadu vždy od 17. hodiny. Jednotka kromě nádraží a městských zastávek prováděla dezinfekci zastávek v městských obcí Radonín, Stržanov, Mělkovice a Veselíčko.

Jednotka také dezinfikovala hřiště Mateřské školky na ulici Švermova, ve čtvrtek 22.října a 5.listopadu 2020.

Veškeré dezinfekce byly prováděny postřikem Anti-COVID.