Nadace ČEZ – Krizová pomoc 2020 – vybavení

Dobrovolné jednotky ze Žďáru nad Sázavou získaly z nadačního fondu Nadace ČEZ – Krizová pomoc 2020, prostředky pro boj s COVID 19.

Za finanční příspěvek byly do zámecké jednotky pořízeny dva technické prostředky na pomoc našim spoluobčanům nejen ve městě ale i v místních částech města. Jedná se o AKU mobilní rosič na dezinfekci veřejných prostranství v našem městě, kde byly zahrnuty autobusová nástupiště, zastávky, lavičky na náměstí, veřejná sportoviště atd.

Druhým prostředkem, který byl pořízen, je ozonový generátor, který bude použit pro dezinfekci zásahových vozidel a dalších vozidel města.

Úspěšná v žádosti o příspěvek byla i druhá jednotka města z Veselíčka, kde z nadačního příspěvku byly pořízeny ochranné oděvy pro hasiče.

Tímto moc děkujeme za finanční podporu zejména nadaci ČEZ, bez které by tento projekt nemohl být zrealizován.