Taktické cvičení na Barokní galerii

V pátek 28. června 2019 od 17:35 hod. se konalo taktické cvičení na barokní galerii nacházející se na II. nádvoří zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou. Cvičení pořádala European Rescue Academy – která se zaměřuje na praktický výcvik zasahujících hasičů a personálu muzeí při evakuaci uměleckých děl, společně s jednotkou města Žďár nad Sázavou a s vedením muzea Zámek. Cvičení se zúčastnila i další jednotka města z Veselíčka. Celkem zasahovalo 12 hasičů a vedoucí muzea.

Tématem cvičení byla odtržená střecha na budově barokní galerie a následné zatíkání vody do budovy. Vlhkost a voda ohrožovala cenná díla a velitel zásahu určil evakuaci těchto děl.

Umělecká díla nebyla evakuována chaoticky. Na fiktivní umělecká díla byly zpracované evakuační listy, které určují prioritu při evakuaci děl. Tyto evakuační listy a budovy, v nichž se nachází tato díla, zpracovává European Rescue Academy.

V galerii se nacházelo celkem 10 cvičných děl (obrazy, sochy), které byly evakuovány mimo budovu a zaevidovány za 8 minut. Po skončení cvičení byly zasahující hasiči a hosté seznámeni s již konkrétními evakuačními listy na umělecká díla, která se nachází v barokní galerii zámku Kinských.

 

Zapsal: Marek Prokop – vedoucí výcvikového a školicího střediska Žďár nad Sázavou (European Rescue Academy)

Fotografie: Jiří Pokorný