Výcvik v Dolní Rožínce

V sobotu 27.dubna 2019 od 8. hodiny ráno do 15. hodiny odpoledne probíhal společný výcvik nositelů dýchací techniky jednotek požární ochrany obce Polnička, města Polná, Žďár nad Sázavou a podniku Kronospan Jihlava ve cvičné štole u báňské záchranné služby v Dolní Rožínce. Po příjezdu ke cvičné štole se členové jednotek rozdělili na tři stanoviště. Každé stanoviště se zabývalo technikou, kterou bylo nutnou znát před započetím výcviku, jednalo se o práci s proudnicí a ochlazování vstupu, laická kontrola dýchací techniky a vstupy do neznámého prostředí. Poté si hasiči ve čtyřčlenných družstvech vyzkoušeli vstupy do prostoru cvičné štoly, kde byl simulovaný požár a zdolávání požáru v těchto prostorech. Na závěr si všichni vyzkoušeli nasazení přetlakového ventilátoru a odvětrávání prostor. 

 
Za půjčení prostor k výcviku děkujeme Báňské záchranné službě z Dolní Rožínky.