Školení jednotky – předání darů

V neděli 10. února 2019 proběhlo školení jednotky podle ročního plánu odborné přípravy JPO, které bude probíhat každou druhou neděli. Školení probíhalo společně s jednotkou z Veselíčka. První školení začalo tématem BOZP, dále byly na tématu radiokomunikační prostředky. Při této příležitosti byla jednotka z Veselíčka vybavena zimními svetry a také byly této jednotce pořízeny dvě nové přenosné radiostanice Motorola. Naše jednotka si připomněla práci s navigačním programem GINA v tabletu a seznámila se s obsluhou nových digitálních vozidlových radiostanic, které máme v zápůjčce od HZS Kraje Vysočina. Dále spojař jednotky vysvětlil obsluhu radiostanic a poté prošel s každým členem jednotky Veselíčka praktickou zkoušku radiokomunikace.