Referentské školení

Jednotka společně s členy sboru provedla 13. února 2019 každoroční referentské školení, na řízení vozidel s modrými a červenými majáky. Toto školení vedl zkušební komisař Ing. Bohumil Pohanka. Při tomto školení jsou členi obeznámeni se změnami v silničním zákoně.