Jak a kdy volat rychlou zdravotnickou pomoc – tel. 155

S bezprostředním ohrožení zdraví se setkáváme v zaměstnání, na ulici, v dopravních prostředcích, nákupních střediscích i doma. Život ohrožující stav se zpravidla rozvíjí v přítomnosti svědků. Při náhle vzniklé poruše vědomí dochází k selhání základních životních funkcí.

Stanete-li se svědkem takové události, musíte neprodleně:

 • diagnostikovat zástavu oběhu a nebo dýchání
 • okamžitě kontaktovat záchrannou službu prostřednictvím tísňového telefonního čísla 155
 • neprodleně zahájit laickou neodkladnou resuscitaci a provádět ji nepřetržitě až do předání posádce záchranné služby

V případě bezprostředního ohrožení života volejte okamžitě 155 (při aktivaci tísňové linky 112 dochází k časové prodlevě, neboť tísňové volání je poté předáno na Zdravotnické operační středisko – dále ZOS, záchranné služby). ZOS pro celý Kraj Vysočina sídlí na Zdravotnické záchranné službě v Jihlavě, kde vyúsťují všechny tísňové linky pevných linek i všech mobilních operátorů.

Na základě Vašeho telefonátu vyšle ZOS tísňovou výzvu na příslušnou výjezdovou základnu záchranné služby. K tomu Však od volajícího potřebuje dostatek informací. Voláte-li 155, měly byste vždy:

 • představit se
 • uvést CO a KDE se stalo
 • sdělit KOLIK osob je postižených (v případě dopravní nehody apod.)
 • popsat zdravotní stav postižených
 • je-li možno jméno a  příjmení postiženého
 • co nejpřesněji lokalizovat místo události
 • jednat klidně, zodpovědět všechny dotazy operátora ZOS

Aby mohl operátor ZZS kvalifikovaně rozhodnout o nejvhodnějším druhu pomoci, musí mít přesné informace o povaze úrazu, resp. zranění. Buďte proto připraveni zodpovědět i otázky na aktuální zdravotní stav postiženého.

Nejčastěji kladené otázky operátorem ZOS

 • je postižený při vědomí ?
 • dýchá?
 • krvácí?
 • jaké má bolesti?

Při telefonním hovoru buďte prosím trpělivý a řiďte se pokyny operátora. Je to profesionální zdravotník a v akutních případech rozhodne o vyslání buď pozemní či letecké záchranné služby na místo události již během hovoru. Nezřídka se stává, že pomoc dorazí na místo určení dříve, než skončí Váš telefonní hovor.

…a co volající ?

Telefonickým přivoláním profesionální pomoci však Vaše pomoc nekončí. Nyní je důležité, aby se záchranáři dostali na místo určení včas. Proto pokud je to možné, vyšlete další osobu před dům nebo u hůře dostupných míst na silnici. Usnadníte tím hledání místa zásahu a urychlíte poskytnutí profesionální pomoci. Je-li na místo vyslán vrtulník letecké záchranné služby, potřebuje k přistání plochu o rozměrech 30 x 30 metrů. Důležitá je pak signalizace máváním šátkem nebo ručníkem u místa události. Místo k přistání si pilot již vyhledá sám. Na přistávací ploše nerozprostírejte žádné plachty a ukliďte předměty, které by se mohly proudem vzduchu vznést. Zavřete domácí zvířata, zavřete okna u domu a zásadně se k vrtulníku po jeho přistání nepřibližujte, neboť hrozí úraz listy rotoru vrtulníku či úraz ocasní vrtulkou.

 Zdroj textu: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

Zdroj obrázku: Wikipedie – Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina