Polní kuchyně PK-50

<Zdroj obrázku: ARMYPOINT.CZ>

Oficiální popis:
Polní kuchyň PK 50 je souprava proviantní techniky určená k přípravě stravy do padesáti osob. Soupravu PK 50 tvoří přenosný krb, příslušenství a spotřební materiál. Souprava se převáží na ložné ploše o 1,5 m2. K vytápění PK 50 se používají tekutá nebo tuhá paliva.


Příslušenství kuchyňky umožňuje:

  • předběžnou přípravu pokrmů, nápojů a teplé zpracování potravin vařením, dušením a smažením po rozvinutí soupravy na místě
  • výdej teplé a studené stravy
  • úschovu a přísun teplé stravy odloučeným skupinám nejdéle do 2 hodin po ukončení její přípravy
  • vytvoření pohyblivých zásob pitné vody, jejich přepravu a skladování maximálně po dobu 72 hodin.
  • Souprava váží cca 135 kg, rozměr 700 x 1060 x 880mm. Kuchyň, vzhledem k jejím rozměrům a hmotnosti, snadno naloží tři až čtyři osoby na přívěs za osobní vůz nebo do standardního dodávkového vozu. Není tedy problém ji v krátkém čase naložit a převést na určené místo. Její obsluha je rovněž snadná a jednoduchá.
  • Ke kuchyni bylo dodáno i kompletní příslušenství pro přípravu stravy a nápojů. Polní kuchyň byla bezúplatně převedena na město z nadbytečných zásob AČR, a to na základě žádosti města.
  • Kuchyň je zařazena do materiálu, který je určen pro řešení mimořádných nebo krizových situací, o jejím nasazení by rozhodoval krizový štáb. Především by byla využita pro zajištění teplých nápojů pro větší skupinu osob, a to buď pro zasahující jednotky a výpomocné síly na místě události, nebo jako prvotní zajištění teplé stravy a nápojů pro osoby pracující v krizovém štábu města (v případě nemožnosti zajištění stravování jiným způsobem).
  • Kuchyň se osvědčila i pro zajištění teplých nápojů pro „nekrizové“ akce města.

Na doplnění uvádíme, že město získalo bezúplatně od AČR i mobilní elektrocentrálu o výkonu 60kW, určenou primárně na dodávku el. energie pro MěÚ v době dlouhodobého výpadku el. proudu.

Dále město stejným způsobem získalo i hasičskou stříkačku PPS 12 pro jednotku SDH Žďár nad Sázavou 2.