ŠKOLENÍ: Záchrana propadnuté osoby ledem

Jednotka každoročně zkouší práci v suchých oblekách jak v letních, tak zimních obdobích. Letos jednotka trénovala záchranu osoby na zamrzlé vodní hladině rybníku Konvent, kde natrénovala různé techniky vytažení osoby z vody na břeh. 

Jednotka využívá k vytažení osoby vyprošťovací páteřní desku, vlastní síly, lanové smyčky, žebříky a mnoho dalších technických věcí, které jsou obsaženy v zásahových vozidlech. Jednotka trénuje své poznatky z vlastního školení, ale i z  internetu případně z videí, také vnáší vlastní iniciativu a metody záchrany osob.

Po skončení výcviku bylo místo zabezpečeno a ohraničeno výstražnou páskou.