Zásahový systém GINA

Od začátku měsíce května 2019 používá naše jednotka  naplno  moderní zásahový systém GINA v obou zásahových vozidlech. Doposud jsme disponovali asi 5 roků tímto systémem pouze v prvním výjezdovém vozidle, ale vzhledem k dobrým zkušenostem a spokojenosti jsme tento systém rozšířili i na druhé výjezdové vozidlo. Tento systém nám poskytuje klíčové informace o trase, místech a objektech zásahu ještě před příjezdem a významně tak zkracuje dobu dojezdu i případně samotný zásah. Velitel vozidla, tak nyní vidí v tabletu například místo zásahu, co se na místě stalo, kontakt na oznamovatele, nebo vyslané složky IZS, jako je například Policie ČR nebo zdravotní záchranná služba. Díky propracovanému systému datových vrstev může velitel obsluhovat datový sklad informací o objektech v okolí. Příkladem je také pořizování fotografií a videozáznamů  z tabletu na místě zásahu, které se automaticky ukládají ke zprávě a jsou ihned k dispozici k dalšímu využití a analýzám, například pro velitele jednotky i operační středisko Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Aplikace GINA ve druhé výjezdovém vozidle.