Školení první pomoc

V neděli 8. července 2018  jednotka zakončila odborným školením první pomoci a resuscitace. Školení vedla paní doktorka MUDr. Karolína Brodinová z nemocnice v Novém Městě na Moravě za což jí patří velké poděkování.